“APSTRAKSIONI NË PIKTURËN DHE SKULPTURËN MAQEDONASE”

Më datë 29 nëntor (e enjte) në ora 12, në objektin e Çifte Hamamit pranë Galerisë Kombëtare të Maqedonisë, do të prezantohet ekspozita “APSTRAKSIONI NË PIKTURËN DHE SKULPTURËN MAQEDONASE”. Ekspozita, në mënyrë retrospektive e elaboron shfaqjen dhe zhvillimin e artit abstrakt në pikturën dhe skulpturën bashkëkohore maqedonase që nga periudha e viteve të 60-ta të shekullit të kaluar e deri më sot, duke e theksuar artin jomaterial (në të gjitha variacionet e tij) si shprehje […]

Еkspozita “Universi Im”

Të nderuar, Më 5 dhjetor (e hënë) të vitit 2016, me fillim në ora 13 në objektin e Çifte Hamamit do të hapet ekspozita “Universi Im”. Përmes kësaj ekspozite Galeria Kombëtare e Maqedonisë e shënon Ditën Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar. Në këtë drejtim u organizuan punëtori të artit figurativ në të cilat u krijuan vepra në qelq dhe konop. Në këto punëtori kreative morën pjesë nxënës nga QShShAR “Partenija Zografski” dhe nga […]

Ekspozitë e pikturave artistike të autorëve maqedonas, të trashëguara nga procesi i suksesionit të ish-RSFJ

Të nderuar, Ju informojmë se Galeria Kombëtare e Maqedonisë, objekti “Malla stranica”, më datë 3 dhjetor të vitit 2016, në ora 12:00 do të hapet ekspozita “Piktura artistike të autorëve maqedonas, të trashëguara nga procesi i suksesionit të ish-RSFJ. Në këtë ekspozitë janë përfshirë 46 vepra artistike, ndërsa pjesa më e madhe e pikturave artistike janë të autorëve maqedonas të marra si pronë e luajtshme që i takoi Republikës së Maqedonisë nga suksesioni, ndërsa procesi […]