Bedi Ibrahim – Nga rrëfimet për hamamin

Bedi Ibrahim – Nga rrëfimet për hamamin  Çifte hamami, Hapja: 3 shtator 2013, 20 ora, 03-16.09.2013 Çifte hamami, njëri prej tre objekteve të Galerisë Kombëtare të Maqedonisë, objekt i ndërtuar kah mesi i shekullit të XV, sipas qëllimit të parë të tij ka qenë banjë publike, më vonë ai do të adaptohet në hapësirë të galerisë, për artistët bashkëkohorë çdo herë ka qenë sfidë për ekspozita, dhe jo rrallë herë ka shërbyer edhe si inspirim gjatë krijimtarisë së […]